Presentació Ciutats CCC Candidatures CCC 2008 Newsletters Patrocinadors Contactar President CCC Web anterior

Candidatures 2009

Pot optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2009 qualsevol municipi de més de tres mil habitants que presenti, en temps i forma, la seva candidatura i que es comprometi a desenvolupar els objectius de la iniciativa. Si en la comarca en la qual està ubicat el candidat (parròquia en el cas del Principat d'Andorra) no hi ha cap municipi de més de tres mil habitants, tindrà opció de presentar la seva candidatura la capital de la comarca i /o el municipi més poblat que no sigui la capital comarcal.

El candidat haurà de pertànyer a algun dels territoris del domini lingüístic i cultural català, comprometre's a adherir-se de manera expressa als objectius fundacionals de la Capital de la Cultura Catalana i a desenvolupar-los en la seva candidatura.

Els objectius fundacionals de la Capital de la Cultura Catalana són els de contribuir a ampliar la difusió, ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i permetre un millor coneixement del municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana.

Per a la presentació oficial de la candidatura és obligatori complimentar tots els apartats del Formulari de Candidatura.

D'entre totes les candidatures presentades, un jurat independent i plural elegirà la Capital de la Cultura Catalana 2009.

Podeu demanar-nos el formulari de candidatura, per e-mail, sense cap compromís.


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2011

 

Televisió sense fronteres El Punt Catalunya Ràdio e-notícies TVC