Amposta 2006 presenta l'exposició "Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya"


La Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006 inaugurarà demà dimarts, dia 14 de març, a les 13.00 h., l'exposició "Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya", un treball conjunt de l'Obra Social de La Caixa i l'Ajuntament d'Amposta, ubicat al Museu Comarcal del Montsià.

L'exposició mostra les formes artístiques, econòmiques, tecnològiques, culturals i rituals de les comunitats neolítiques del territori que correspon actualment a Catalunya.

"Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya", s'estructura en dos àmbits. Abasta cronològicament des de l'Epipaleolític (fi del període glacial i de la forma de vida basada en l'economia de la cacera i la recol‚Ä¢lecció), fins al Calcolític o inici de l'Edat dels Metalls. És un període d'uns 6.200 anys en què l'ésser humà es converteix en sedentari i basa la seva subsistència en la domesticació d'animals i plantes (8.000-2.000 aC).

El primer àmbit se centra en l'Epipaleolític (8.000-6.000 aC), anomenat Mesolític en algunes zones. Es tracta d'un moment de transició entre dues economies i formes de vida, la dels caçadors-recol‚Ä¢lectors del Paleolític Superior i la dels agricultors i ramaders del Neolític. És l'època de la fi del període glacial i dels darrers caçadors. L'art que caracteritza aquest període és, per exemple, el Llevantí, quan es continua pintant a les parets de les coves però la figura humana cobra un protagonisme important, a diferència de les pintures de l'època anterior que representaven figures d'animals. Així doncs, la figura estàtica i solitària de l'animal paleolític es contraposa a l'escena carregada de dinamisme i realisme de l'Epipaleolític.

En el segon àmbit de l'exposició es tracta ja el Neolític (6.000-2.000 aC), una etapa fonamental on l'espècie humana abandona el nomadisme i s'estableix per dedicar-se   a la ramaderia i l'agricultura. Fruit d'aquest canvi de caire econòmic n'apareixen altres com les primeres concentracions d'habitacles, les xarxes de comerç, la ceràmica, la tècnica de la pedra polida, els teixits, la cistelleria... Foren el canvi climàtic i l'augment demogràfic, els factors que van propiciar aquest procés, junt amb l'evolució cultural de les últimes comunitats paleolítiques.   El visitant trobarà un mapa amb la localització dels principals jaciments del Neolític a Catalunya.

L'entra a l'exposició "Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya" és gratuïta.

13-03-2006


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2024