Amposta 2006 uneix els territoris català i valencià de la diòcesi de Tortosa


Assistents al Congrés, durant una de les sessions celebrada al Museu del Montsià d'Amposta.

Aquest diumenge, dia 2 d'abril, s'ha clos el II Congrés "Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa", que s'ha celebrat al Museu del Montsià, de la Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006, des del passat dijous, dia 30 d'abril, amb assistència de més de cent persones. La cloenda formal ha tingut lloc al petit municipi del Rossell, situat al nord del País Valencià, com a símbol d'unió del territori històric de la diòcesi de Tortosa.

A Catalunya existeixen actualment deu diòcesis, que són:

Arquebisbat de Tarragona

Arquebisbat de Barcelona

Bisbat de Girona

Bisbat de Lleida

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

Bisbat de Solsona

Bisbat de Terrassa

Bisbat de Tortosa

Bisbat d'Urgell

Bisbat de Vic

Després de la segregació de la diòcesi de Lleida, l'any 1995, la de Tortosa és l'única diòcesi de Catalunya els límits de la qual inclouen altres territoris de parla catalana. Específicament, a aquesta diòcesi, que data almenys del segle IV i té una superfície de 6.450 Km2, hi pertanyen les comarques senceres del Baix Ebre, el Baix Maestrat, el Montsià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, i part de les comarques de l'Alt Maestrat, el Baix Camp, els Ports i el Priorat, amb 230.000 habitants, aproximadament.

L'alcalde d'Amposta, Joan Maria Roig, ha declarat que el II Congrés Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa `"ha estat un dels actes més emblemàtics de la nostra Capital de la Cultura Catalana 2006 perquè cohesiona un territori amb arrels comunes, més enllà de situacions administratives concretes".

La Universitat Rovira i Virgili, la Jaume I de Castelló i la d'Estiu de les Terres de l'Ebre han estat els organitzadors d'aquests Congrés, patrocinat per l'ajuntament d'Amposta.

El Congrés, ha estat un fòrum de debat i reflexió al voltant d'aquest àmbit geogràfic de referència, fragmentat administrativament. S'han presentat 4 ponències i 55 comunicacions dels àmbits de llengua, literatura, antropologia, societat, història, geografia, patrimoni natural, patrimoni cultural, economia i medi ambient, alhora que s'han fet 4 taules rodones. Tot i el format acadèmic, el Congrés ha pretès aconseguir la implicació d'un ampli ventall de participants. Des del món dels ensenyants als agents culturals de la societat civil. Tot i que més endavant es publicaran les actes de les nombroses comunicacions i taules rodones celebrades, el Congrés ha expressat la voluntat de fomentar l'àmbit tècnic i optimitzar recursos entre els municipis del territori de la diòcesi pel tal d'engegar i mancomunar projectes culturals locals comuns.

02-04-2006


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2024