Projecte digital tarragona 2012: reconeixement, innovació i debat


Es tracta d'una aposta ambiciosa, participativa i imprescindible per assolir els objectius d'aquest 2012

A partir d'avui, dia 13 de febrer, la Capital de la Cultura Catalana posa en marxa el seu projecte digital, que s'ha concebut com una aposta ambiciosa, participativa i molt oberta a tota la ciutadania. Des del dia 31 de gener Tarragona 2012 ja té en funcionament una pàgina a Facebook i un perfil a Twitter, però avui s'inaugura el nou web (allotjat a http://t2012.tarragona.cat) i la resta de xarxes socials que conformen el projecte de comunicació de Tarragona 2012: Google +, Youtube, Flickr, Instagram i Tumblr.

Tant la pàgina web, que neix amb la voluntat de convertir-se en el canal de comunicació principal de Tarragona 2012, com les 7 xarxes socials que s'obren, permetran desenvolupar una nova forma de comunicar la realitat cultural des de l'administració, que podrà fer incidència no només en l'activitat més noticiable i puntual, sinò en la cultura quotidiana, en el procés de treball, en el desenvolupament dels creadors i en la construcció de projectes, de manera que deixaran que veiem com la cultura realment ens transforma i transforma la comunitat.

El projecte, doncs, obre tota una sèrie de portes que faran que els ciutadans puguem mirar pel forat del pany i veure els assajos de les entitats i de les companyies, els tallers dels artistes, les reunions de treball, imatges prèvies de preparació d'espectacles i un llarg etcètera. Alhora, també podran aportar la seva visió més personal i creativa de la cultura, de la vivència que en tenen, ja que podran compartir-hi amb facilitat imatges, vòdeos, comentaris i enllaços de les activitats culturals que desenvolupen o que consumeixen.

Web: http://t2012.tarragona.cat
Facebook: http://www.facebook.com/tarragona2012
Twitter: http://www.twitter.com/tarragona2012
Google +: https://plus.google.com/111919517048238670432
Youtube: http://www.youtube.com/tarragona2012
Flickr: http://www.flickr.com/tarragona2012
Tumblr: http://tarragona2012.tumblr.com/

L'empresa tarragonina Domo-A ha estat l'encarregada de desenvolupar el disseny de tot el projecte digital.


Filosofia del projecte

El projecte digital de Tarragona 2012 està articulat de manera que suposi un canvi de dinàmiques, un nou rumb que deixarà un llegat en el futur i que afectarà la definició de les funcions de la Conselleria de Cultura, Patrimoni i Festes i de la relació del sector cultural i la ciutadania amb l'administració. Està concebut com un espai de conversa de tot el fet cultural tarragonò i, per tant, incidint en la realitat que Tarragona 2012 és un projecte de ciutat que va molt més enllà de la promoció de l'activitat impulsada directament per l'Ajuntament, es planteja sobre la base de la participació i la visibilització de totes les manifestacions culturals i creatives, amb la intenció de posar en valor i reconèixer la feina que es fa des dels diferents àmbits.

Això, doncs, des de Tarragona 2012 es vol que el web i les xarxes serveixin no només per difondre la informació relacionada amb la Capitalitat, sinò per convertir-se en altaveu de tota l'activitat cultural que tingui lloc a la ciutat. En aquest sentit, hi tindran cabuda totes les activitats i accions culturals, no només les municipals, això com articles de reflexió sobre el futur cultural de la ciutat, apunts de blocs rellevants, entrevistes audiovisuals en què tot tipus de ciutadans parlaran sobre gustos, aficions, opinions, etc. Sempre es prioritzarà la quotidianitat de la cultura i de les persones i entitats que hi ha darrere i el procés de treball.

La plataforma virtual que s'ha creat (el web i les xarxes), per tant, s'utilitza com a medi i no com a mitjà, és a dir, no tant com un aparador complementari de les activitats presencials de la ciutat, sinò com un espai amb vida pròpia que ens permet construir una altra realitat, la de la cultura com a fet quotidià. ?âs un medi en què la conversa i l'intercanvi construeixen cultura, que vol provocar una trobada entre ciutadans, creadors i persones responsables de les entitats i dels projectes culturals que no es pot produir, de la mateixa manera, al medi fòsic.


Un web participatiu

El web T/2012 (http://t2012.tarragona.cat) té com a prioritat oferir i rebre totes les opinions possibles. Per aquest motiu s'ha habilitat un recopilatori de blocs de creadors locals i s'ha donat especial rellevància a la informació del Banc de la Cultura.

A més, a partir d'ara es treballarà en nous espais a la pàgina web, com ‚ÄúEn veu alta‚Äù, que recollirà les opinions de la ciutadania al voltant de la cultura a través de diferents entrevistes audiovisuals i també articles de fons de professionals; o ‚ÄúCreació en lònia‚Äù, un apartat per viure aquelles intervencions d'artistes locals pensades per ser gaudides expressament per Internet o per pantalla.

Tots els continguts podran ser compartits fàcilment a les xarxes socials i la majoria d'apartats del web disposen d'un espai per a què els visitants puguin deixar-hi els seus comentaris.


Xarxes socials

Tarragona 2012 fa una aposta ambiciosa per les xarxes socials amb la voluntat d'arribar al màxim nombre de pòblic possible i d'adaptar cada missatge a la particularitat de cada espai.

D'aquesta manera, des de Twitter s'apostarà per retransmetre els actes culturals més significatius, com ja es va fer, per exemple, divendres passat en la inauguració del I Congrés de Llibreters Catalans. A Flickr s'hi podran trobar multitud d'imatges i, a més, les persones que ho desitgin podran afegir-ne de seves; de la mateixa manera que a Instagram, una xarxa per compartir imatges que està tenint un gran èxit entre els usuaris dels telèfons Iphone, i que servirà, sobretot, per difondre visualment la riquesa de Tarragona a l'exterior, a partir de la intervenció ‚Äúartòstica‚Äù que comporta l'eina.

Facebook, la xarxa que actualment compta amb més usuaris, s'està convertint ja en el principal fòrum de trobada, on tothom qui ho desitja dòna la seva opinió sobre els temes que l'interessen i hi pot penjar informacions i fotografies. També s'ha obert un canal propi a Youtube, on es podran anar consultant vòdeos de temàtica diferent, com opinions sobre com percep la ciutadania la cultura, entrevistes d'actualitat a alguns dels protagonistes de l'any o peces artòstiques. Tarragona 2012 també estarà present en xarxes de creació més recents, com Google + o Tumblr, les quals permetran projectar la cultura de Tarragona i la vessant més turòstica de la ciutat a pòblics diferenciats i especòfics.


Pòblics 2012, el butlletò

A partir de principis del mes de març, la revista Pòblics redefinirà la seva estructura i es convertirà en Pòblics 2012, el butlletò electrònic de la Capital. La periodicitat de la publicació serà mensual i se centrarà en les activitats i els continguts vinculats a Tarragona 2012. La part principal, Selecció natural, anirà dedicada a les recomanacions culturals que un personatge tarragonò significatiu farà als seus conciutadans i a les persones que visitin la ciutat. Això, doncs, acomplint l'objectiu de posar en valor les persones amb nom i cognoms que fan cultura i de donar la veu als ciutadans, el butlletò exposarà les propostes personals d'aquests convidats, que projectaran la ciutat més enllà de les fronteres de la ciutat.

També inclourà seccions fixes consistents en un comentari breu sobre un aspecte relacionat amb la cultura de la ciutat (arqueologia, gastronomia, llengua, arquitectura, etc.). Aquestes seccions seran: ‚ÄúLa troballa‚Äù, ‚ÄúLa imatge‚Äù, ‚ÄúLa paraula‚Äù, ‚ÄúLes lletres‚Äù, ‚ÄúEl racò insòlit‚Äù, ‚ÄúLa cançò‚Äù, ‚ÄúQuè mengem?‚Äù i ‚ÄúSòc petit!‚Äù. A més, hi haurà un apartat de destacats i un d'agenda exhaustiva, que beurà de l'Agenda Tarraco Romana, molt completa i detallada, i que inclourà tots els actes que es fan a la ciutat.

Està pensat perquè tingui un doble nivell de lectura, de tal manera que la pàgina que cadascò rebi tingui un sentit global, en si mateixa, i que qui vulgui ampliar informació ho pugui fer.

Totes aquelles persones que fins ara no rebien Pòblics i que estiguin interessades a rebre el butlletò, s'hi podran subscriure a través del web de T/2012.


Com associar-se a Tarragona 2012 i per què

Tarragona 2012 és un projecte de ciutat al qual es poden associar totes les entitats, col·lectius, projectes i activitats relacionats amb la cultura que vulguin contribuir a projectar més enllà de les nostres fronteres la riquesa cultural que ens ha caracteritzat i que ens caracteritza.

Des del projecte de la Capital es desplegaran una sèrie d'accions comunicatives que contribuiran a fer més visible i posar en valor tota l'activitat dels col·lectius, persones i entitats que s'hi sumin. La voluntat és construir conjuntament i mostrar com Tarragona és una ciutat que estima la cultura i que la concep com un element de salut, important en el dia a dia de tots.

Associar-se a la Capital de la Cultura Catalana implica, com a mònim, incorporar el logotip de Tarragona 2012 als materials de difusió i comunicació impresos i digitals que els associats generin, la qual cosa contribuirà, durant tot l'any, a donar a conèixer la Capitalitat Cultural al màxim nombre de persones possible.

Un cop rebuda la sol·licitud per associar-s'hi, es farà arribar als interessats la versió del logotip adequada i des de l'Oficina de Tarragona 2012 es detallaran les accions comunicatives que es portaran a terme per tal de fer visible la seva activitat, les quals s'aplicaran sempre a través de la plataforma digital desenvolupada (web i xarxes).

Per associar-se a Tarragona 2012, cal enviar les dades que detallem tot seguit a t2012@tarragona.cat.


Dades a enviar:

Nom de l'entitat/col·lectiu/projecte/activitat
Breu descripció de les activitats o el projecte
Pàgina web i xarxes
Contacte (correu electrònic, telèfon)

13-02-2012


© Organització Capital de la Cultura Catalana 2002-2014